O skupine

Motto:

Môžete sa tváriť ako umelec, môžete sa obliekať ako umelec, môžete mať gestá ako umelec … Umelec ste vtedy, keď chytíte do ruky nástroj a ľudia prestanú rozprávať.


Myšlienka
Rozhodnutie padlo na pop-rockovú koncertnú prezentáciu skladieb od 60´, 70´, 80´ – tych rokov až po piesne dnešnej doby, ktoré sú stavané na hudobných nápadoch s citom pre muzikálnosť.

Nápaditosť
Najzákladnejšou črtou poznamenanou dobou, v ktorej vyrastali všetci členovia formácie Iný Štýl je schopnosť ovládať hru na hudobný nástroj. A toto je to v čom má Iný Štýl „na vrch“.

Profesionalita
Prístup
Tvorivosť
Zohratosť
Profesionálne ovládanie nástrojov
Technické vybavenie
Výber skladieb … – hity

12 070 komentárov k “O skupine”

Pridaj komentár